Joanna Kos

Trener przygotowania motorycznego

Magister fizjoterapii, bogate doświadczenie w zakresie treningu i fizjoterapii dzieci i młodzieży. Od kilku lat pracuje nad rozwojem młodych adeptów piłki nożnej. Prowadzi indywidualne i grupowe treningi motoryczne i ogólnorozwojowe. Opracowała program treningowy pozwalający w bezpieczny i efektywny sposób budować potencjał ruchowy i zdolności motoryczne zawodników. Jej treningi są ukierunkowane na poprawę funkcji takich jak szybkość, siła, zwinność, gibkość, skoczność, koordynacja i stabilność.

tel. 730 834 731