Historia

Powstanie klubu

Klub "Rodło" powstał w 1996 roku przy nowo wybudowanym osiedlu w opolskiej dzielnicy, zwanej Kolonią Gosławicką. Dzieci i młodzież z pobliskich bloków grały w piłkę na placu za osiedlem, była to grupa około 20 chłopców w wieku 9-12 lat a w niej syn ówczesnego pracownika wydziału kultury i sportu Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Macieja Płuski.

W tym czasie w kraju powstawało coraz więcej uczniowskich klubów sportowych (UKS). Władze sportowe bardzo im pomagały, szczególnie w początkowej fazie organizacyjnej jednostek. To był model, który bardzo odpowiadał grupie zapaleńców z osiedla mieszkaniowego Rodło. Młodym piłkarzom rozdano deklaracje, aby poprosili swoich rodziców o przyjście na zebranie założycielskie klubu.

Wśród chłopców chcących grać w piłkę było sporo ministrantów pobliskiego kościoła. Ci chłopcy już wcześniej stanowili zwartą grupę. To dawało założycielom klubu także możliwość utworzenia organizacji, która włączyłaby się w struktury parafialnych klubów sportowych w kraju. W końcu postanowiono wykorzystać obydwie możliwości i tak zdecydowano o powstaniu Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "RODŁO" Opole. Na nazwę "Rodło" zdecydowano się dlatego, że większość członków założycieli klubu należało do spółdzielni mieszkaniowej o tej nazwie, ale sam znak rodła był i jest dla mieszkańców Opolszczyzny symbolem patriotyzmu minionych lat. Wspomnieć tu trzeba, że jest ono znakiem Związku Polaków w Niemczech, wyrażającym łączność z narodem polskim i jego kulturą. Na zebraniu założycielskim we wrześniu 1996 r. zjawiło się osiemnaście osób.

W pierwszym statucie klubu znalazły się dwie sekcje: piłki nożnej i lekkoatletyki. 5 listopada 1996 r. wojewoda opolski w odpowiednim piśmie potwierdził, że "klub Rodło działa zgodnie z ustawami o kulturze fizycznej, o stowarzyszeniach, o systemie oświaty i zgodnie z własnym statutem". Był to 52 UKS zarejestrowany w województwie opolskim.

Zimą przełomu lat 1996/1997 kapituła generalna Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczpospolitej Polskiej stwierdziła, że założenie parafialnego klubu Rodło nastąpiło zgodnie z wytycznymi kapituły i przyznało klubowi numer ewidencyjny 67 w 1997 roku.

Pierwsze zawody

W roku 1997 z inicjatywy Zbigniewa Bońka odbywały się w kraju ogólnopolskie turnieje pod nazwą "Super Gol". Do turnieju wojewódzkiego zakwalifikowały się dwa zespoły chłopców i jeden zespół dziewczynek. Dziewczęta (rocznik 1996) triumfowały w nim, a następnie zwyciężyły w makroregionie i wzięły udział w finale zawodów „Super Gola” w Ustroniu Śląskim gdzie zajmując drugie miejsce, odniosły wspaniały sukces. Zespoły chłopców z Rodła miały w tych zawodach większą konkurencję. W turnieju wojewódzkim jeden zespół Rodła (rocznik 1984) zajął trzecie miejsce, a drugi (rocznik 1996) – szóste.

Pierwszy sezon piłkarski w Rodle rozpoczął się latem 1998 roku kiedy to postanowiono połączyć letni wypoczynek z udziałem w wielkim międzynarodowym turnieju Dobiegniewie k. Gorzowa Wielkopolskiego. W dorocznym turnieju „Dobiegniew Cup” startują zawsze drużyny dziecięce i młodzieżowe z renomowanych klubów piłkarskich z całej polski, wśród nich znalazła się także drużyna chłopców z Rodła (rocznik 1985), która dotarła do finału tych rozgrywek w którym uległa nieznacznie drużynie z Gorzowa.

Debiut w regularnych rozgrywkach

Jesienią 1998 r. zadebiutowały w rozgrywkach ligowych dwie drużyny Rodła – młodzików i trampkarzy, które swoje mecze rozgrywały przez kilka lat na boiskach w Grudzicach. W pierwszym swoim meczu trampkarze pokonali drużynę Polonii Prószków 3:0 a następnie okazali się najlepsi w jednej z grup w podokręgu i zagrali w turnieju finałowym, zajmując tam trzecie miejsce. Drużyna młodzików spisała się jeszcze lepiej zajmując w województwie miejsce drugie.